Ogólne

Hodowlę jeleniowatych można prowadzić praktycznie w każdym środowisku. Trzeba wziąć pod uwagę korzyści ekonomiczne wymagane dla poszczególnych
gatunków w określonej lokalizacji.
Koszt nowego ogrodzenia dla jeleni jest często największym kosztem początkowym. Istnieje wiele
czynników, które wpływają na styl ogrodzenia wybranego na farmie jeleni. Są to m.in.:
• Wielkość powierzchni do ogrodzenia
• Jakość i styl istniejących ogrodzeń
Topografia terenu
• Dostępność energii elektrycznej
Gatunki jeleni hodowlanych
Układ przedsiębiorstwa


Rozmiar fermy

Minimalna powierzchnia dla opłacanego przedsiębiorstwa handlowego zależy od
szeregu czynników, które obejmują:
• Gatunki hodowane
Struktura przedsiębiorstwa
• Jakość pastwiska i jego dostępność
Koszt i dostępność pasz uzupełniających
Wartość działki
• Odległość od rynków / przetwórców.
Podobnie jak w większości systemów produkcji rolnej, duże przedsiębiorstwa są ekonomiczniejsze.


Układ fermy

Tak jak w przypadku gatunków tradycyjnie hodowanych przy rozmieszczeniu powinno brać się pod uwagę naturalne cechy posiadanego miejsca. Na przykład padoki dla samców mają idealną lokalizację wtedy gdy osobniki nie są w stanie nawiązać kontaktu wzrokowego z ani tez wyczuć stad godowych.
Kontrola i idealne zarządzanie zasobami może skrócić czas związany z obsługą. Szkody na pastwisku mogą również być zminimalizowaneprzez prawidłowe zarządzanie zwłaszcza te spowodowane przez samce, które "przegapiły" rykowisko.
Koszt ogrodzenia można zminimalizować przez podążanie po istniejących liniach ogrodzenia ub tak gdzie jest możliwości dostosowania istniejących ogrodzeń. Koszty ogrodzeń można znacznie zmniejszyć, jeśli istniejące ogrodzenia nadają się do adaptacji dla jeleni. Schronienie jest ważne dla jeleni. Młode zwierzęta potrzebują ochrony przed bezpośrednim słońcem w lecie i od chłodu spowodowanego przez wiatr i niskie temperatury w
zimie. Drzewa posadzone dla schronienia mogą również zapewnić wizualną barierę między przylegającymi padokami zwierząt, ale muszą być ogrodzone, aby zapobiec bezpośredniemu przechodzeniu pomiędzy wybiegami.
Układ gospodarstwa powinien rozważyć konieczność przejścia urządzeń mechanicznych wzdłuż alejki i na wybiegach. W zasadzie, alejki i bramy powinny umożliwić łatwy dostęp dla urządzeń mechanicznych i umożliwić łatwy dostęp dla innego inwentarza który mógłby się paść na jelenim pastwisku.

Rozmiar padoków

Na większych wybiegach jelenie są bardziej osiadłe i mniej się interesują ogrodzeniem. Całkowity koszt grodzenia jest mniejszy jeśli stosuje się duże wybiegi zamiast wielu małych. O jeleniach mówi się, że są selektywne podczas wypasu. Preferują wierzchołki roślin. Na dużych wybiegach samice w laktacji i dorastająca młodzież mogą mieć dostęp do pastwiska na wstępnym wypasie. Wypas przez samice zasuszone i samce może zakończyć wypas padoku, poprawia to jakość pastwiska i zmniejsza skażenie pasożytami.


Wymagania prawne

Hodowla jeleniowatych jest regulowana szczegółowymi przepisami. Minimalne standardy są  kontrolowane przez prawo.
Powinno się sprawdzić minimalne standardy ogrodzeń przewidziane przez ustawodawstwo w ​​Państwie, przed rozpoczęciem budowy
.

 
Drut kolczasty

Drut kolczasty nie powinien być stosowany w miejscach narażonych na wysokie zagęszczenie zwierząt,
w tym w zagrodzie, alejkach. Może być, i jest z powodzeniem stosowany w grodzeniu padoku, gdzie zwierzęta nie napierają na płoty. Pojedyncze nici z drutu kolczastego na dole ogrodzenia (poziom gruntu) mogą pomóc odstraszyć drapieżniki by nie przechodziły pod ogrodzeniem.

Specyfikacja siatki ogrodzeniowej

Siatka jest zazwyczaj opisana przez trzy liczby oddzielone dwukropkiem (:) lub ukośnikiem (/). Pierwsza z nich określa liczbę poziomych drutów stosowanych w siatce. Druga liczba określa wysokość siatki ( w cm). Trzecia pokazuje rozstaw drutów pionowych w siatce.  Na przykład siatki opisane jako 17/190/30 mają 17 drutów poziomych, są wysokości 190 centymetrów a rozstaw drutów pionowych znajduje się 30 centymetrów od siebie.
Zazwyczaj siatka 190cm jest stosowany w ogrodzeniach zewnętrznych i alejkach. Siatka z 13 poziomymi drutami jest zwykle używana dla jeleni szlachetnych i innych większych gatunków jeleniowatych, podczas gdy siatka z  17 poziomymi drutami jest przeznaczona dla danieli i mniejszych gatunków jeleniowatych. Wewnętrzne ogrodzenia dla jeleni są powszechnie wykonane z siatki 150 cm. Poziome druty wykorzystywane w siatce w dolnej części ogrodzenia położone bliżej siebie, przestrzeń pomiędzy kolejnymi drutami wzrasta ku górze ogrodzenia. Bliskie ułożenie poziomych drutów na dole ogrodzenia ogranicza zdolność ucieczek i utrudnia wejście drapieżnikom.


Wybór siatki
Jeśli wybór siatki stanowi korzystną alternatywę, czynniki, które wpływają na zastosowanie danego drutu powinny uwzględniać:

gatunek jelenia
lokalizację ogrodzenia (wewnętrzne, zewnętrzne, alejki)
środowisko (ryzyko rdzy / jakość ocynkowania)
wytrzymałość węzłów użytych w siatce
• cenę za metr


Kontrola i uszkodzenia ogrodzenia

W czasie rui samce będą pocierać porożem (lub tym co z niego zostało jeśli poroże usunięto) drzewa lub inne przedmioty na padoku. Jeśli zwierzęta wybiorą ocieranie o słupki ogrodzeniowe, słupy mogą się szybko zużyć, nawet złamać.
Dlatego dobrym rozwiązaniem jest założenie pastucha elektrycznego.


Bramy

Dostępne w handlu bramy można łatwo i tanio przedłużyć do 1,8 metrów poprzez dospawanie dodatkowej części ramy na szczycie bramy. Ramę pokrywamy siatka ogrodzeniową. Generalnie bramy powinny być umieszczone w rogu padoku, ponieważ:
Jest  bardzo trudno zachęcić zwierzęta, aby przeszły przez bramę znajdującą się na środku ogrodzenia ("dziura w ścianie")
Brama znajdująca się w narożniku pozwala na długie, nieprzerwane napięcie siatki
Bramy zlokalizowane w rogach mogą być używane do przemieszczania się między wybiegamiciąg dalszy nastąpi....