Wprowadzenie

Hodowlane jeleniowate są ogólnie zwierzętami wytrzymałymi,które przy odpowiednim zarządzeniu pozostaną zdrowe i stosunkowo wolne od chorób. Są podatne na niektóre choroby, dotyczące innych zwierząt udomowionych. Powinno się rozważyć wdrożenie programów profilaktycznych i taktycznych programów leczenia czynników stanowiących ryzyko dla zdrowia zwierząt. Dostarczone poniżej informacje są dają ogólny obraz najczęstszych przypadłości chorobowych z jakimi się spotykamy przy hodowli jeleni jak i przedstawiają programy zarządzania minimalizujące straty produkcyjne.
Stres jest częstym prekursorem wielu stanów chorobowych jeleni. Zwierzęta pod stresem związanym z zimnem, chorobami pasożytniczymi czy nieodpowiednim żywieniem są o wiele bardziej podatne na choroby niż inne zwierzęta. Należy więc zminimalizować stres zapewniając zwierzętom dostęp do schronienia ( latem i zimą), żywienie, oraz systematyczne odrobaczanie.

Dostępne produkty weterynaryjne

Ludzie, którzy używają produktów weterynaryjnych dla jelenia powinni być świadomi, że istnieje
aktualnie kilka preparatów (grudzień 2002 r.) zarejestrowanych do stosowania dla jeleniowatych.
Hodowcy i weterynarze nie są w stanie prawnie zabronić leczeniu jeleni produktami zarejestrowanymi dla innych gatunków. To jest powszechnie nazywane "użycie poza etykietką ". Jednak użytkownicy takich produktów nie mogą mieć pretensji do producentów jeśli wystąpią problemy z użycia produktów nieprzeznaczonych sticte dla jeleniowatych.
Rozważania związane z użyciem "poza etykietką" powinny być skonsultowane z weterynarzem i powinno się przedyskutować korzystny i niekorzystny wpływ chemika i rozważyć prawdopodobny korzystny i niekorzystny reakcji zwierząt na leki i potencjalne zagrożenia gdy pozostaną one w mięsie
i potencjalnych zagrożeń pozostałości mięsa. Stosowanie takich leków powinno być udokumentowane. Nie zaleca się korzystania z
produktów weterynaryjnych nieprzeznaczonych dla jeleni. Powinno się zasięgnąć porady lekarza weterynarii przed zastosowaniem wszelkich
leków weterynaryjnych na jeleniach.

Szczepienia

Koszty szczepionki są minimalne, a jeśli chociaż jedno zwierzę jest chronione przez kilka lat to pieniądze na szczepionki zostały dobrze wydane.
Jeśli zwierzęta są szczepione to ogólne zalecenie jest takie, że powinny one być szczepione przy odstawieniu i  6 do 12 tygodni później. Idealnie zwierzęta powinny dostawać szczepionkę przypominającą corocznie. Wielu producentów rutynowo nie szczepi byków, ale koszt tych szczepień jest niski, więc rutynowe coroczne szczepienia mogą zapewnić spokój
ducha.


Choroby bakteryjne:
 • Choroby wywołane bakteriami  z rodzaju Clostridium
 • Salmonelloza
 • Tuberkuloza
 • Leptospiroza
 • Jersinioza
 • Paratuberkuloza, choroba Johnego
 • Nekrobacyloza
 • Kryptosporydioza
 • Zakażenie wywołane przez pałeczki Pasteurella

Choroby wirusowe

 • złośliwa gorączka nieżytowa

Pasożyty zewnętrzne

 • wszy
 • kleszcze
 • mrówki

Pasożyty wewnętrzne

 • robaki płucne
 • nicienie przewodu pokarmowego
 • fading elk syndrome


Strategia kontroli przeciwpasożytniczej

Kontrola pasożytów wewnętrzynych na fermie powinna być dobrze zaplanowana i brać pod uwagę aspekt zwierząt i zarządzanie pastwiskiem. Przyjmuje sie powszechnie, że udział pasożytów przebywających w obrębie fermy może wynosić mniej niż 20% u zwierząt i więcej niż 80% na pastwisku. Planowane programów zwalczania mają na celu zminimalizowanie skażenia pastwiska przez stado i zmniejszenie zdolności pasożytów do przetrwania na pastwisku. Całkowite zwalczenie pasożytów jest uważane za niemożliwe i pastwiska całkowicie wolne od pasożytów są rzadko spotkane.


Wprowadzenie do stada

Zwierzęta wprowadzane do fermy powinny być trzymane w izolacji od innych zwierząt od 6-12 tygodni, na kwarantannie. Im dłużej tym lepiej. W tym czasie podajemy zwierzętom środki na pasożyty i monitorujemy ich stan zdrowia, by nie wprowadziły żadnej choroby do stada. Idealnie wprowadzanie nowych zwierząt do stada powinno polegać na tym, że zwierzęta po odbyciu kwarantanny łączymy najpierw z małą grupą przyszłego stada. Zdrowo wyglądające zwierzęta mogą przenosić choroby na które wytworzyły odporność lub nie dawać objawów choroby.