Wzrost poroża

Dojrzałe samce jeleni doświadczają rocznego cyklu wzrostu poroża. W sezonie rozrodczym dojrzałe samce mogą pochwalić się parą twardego, zwapniałego poroża, którego używają do dominowania nad samicami i do rywalizacji z samcami. Pod koniec sezonu rozrodczego, w związku z obniżeniem testosteronu we krwi poroże jest zrzucane. Po zrzuceniu rana powstała w jego wyniku szybko się goi i natychmiast rozpoczyna się proces kształtowania nowego poroża. Rosnące poroże składa się z chrząstki pokrytej skórą i miękką krótką sierścią, zwana scypułem. Nowe poroże rośnie bardzo szybko i jest mocno ukrwione. Czas wzrostu poroża w scypule jest różny dla różnych gatunków i tak dla jelenia szlachetnego wynosi 138-177 dni. Jak wzrost poroża się zakończy zaczyna ono twardnieć ( ulega zwapnieniu). Zwapnienie kończy się przed rykowiskiem, wtedy scypuł obumiera i jest wycierany o drzewa, słupy i inne twarde struktury. Zwapniałe poroże pozostaje na głowie dopóki nie zostanie naturalnie zrzucone pod koniec sezonu hodowlanego. Samce jeleni nie powinny być pozostawiane w twardym porożu ponieważ potrafią być bardzo agresywne podczas rui i mogą stanowić istotne zagrożenie dla ludzi i innych jeleni. Zaleca się usunięcie poroża przed rykowiskiem.

Byki hodowlane

Bezpośrednio przed rykowiskiem ( okres godowy) samce staja się bardzo agresywne. Agresywnie bronią swojego haremu łań przed rywalami i innymi zagrożeniami w tym przed ludźmi. Podczas rykowiska samce agresywnie popędzają swoja samice z dala od innych samców. Takie zachowania samców oznaczają, że zwierzęta w stadzie stanowią śmiertelne zagrożenie dla innych samców a także samic, które nie są w stanie pójść z różnych powodów w kierunku w którym pcha je samiec( np ogrodzenie). By zminimalizować zagrożenie wskazane jest wprowadzenie corocznej praktyki usuwania poroża.
Istnieja dwa główne powody dla których poroże powinno być usunięte zanim ulegnie zwapnieniu. W Europie istnieje zakaz usuwania niewykształconego poroża tzw. panty.