Jeleń Schomburgka (†Rucervus schomburgki syn. Cervus duvaucelii) Pochodzący z Tajlandii gatunek jeleniowatych uważany za wymarły od 1938 roku. Nawa pochodzi od nazwiska brytyjskiego konsula w Bangkoku Sir Roberta H. Schomburgka, jako pierwszy użyl jej Edward Blyth opisując ten gatunek w 1863r.

Okaz w Muzeum Historii Naturalnej, Paryż zdj. Wikipedia

Opis:

Ten wdzięczny jeleń z wyglądu bardzo był podobny do Barasingi. Szata ciemnobrązowa jaśniejsza od dołu, spód ogona biały. Byki posiadały poroże rozgałęziające się na kształt kosza dochodzącego do 85 cm długości po zewnętrznej krawędzi. Samice nie posiadały poroża.


Środowisko:

Jeleń Schomburgka zamieszkiwał podmokłe równiny z wysoką trawą trzcinami i krzewami w centralnej Tajlandii, szczególnie w przy rzece Chao Phraya w dolinie niedaleko Bangkoku. Unikał gęstej roślinności. Żył w stadach, które składały się z jednego dorosłego samca, kilku samic i ich młodych. Jednakże, w czasie powodzi, które miały miejsce w czasie pory deszczowej, stada były zmuszone razem na wyższe tereny, które mogły przekształcać się w wyspy. To sprawiło, że były łatwym celem dla myśliwych.


Wymarcie:

Komercyjna produkcja ryżu na eksport rozpoczęła się w pod koniec XIX wieku w Tajlandii, co doprowadziło do utraty prawie wszystkich użytków zielonych i obszarów bagiennych, na których występował jeleń. Intensywne polowania na przełomie XIX i XX wieku ograniczały gatunek, aż do wyginięcia.

Dzika populacja jeleni Schomburgka wymarła z powodu nadmiernych polwań w 1932 roku, ostatniego osobnik w niewoli poniósł śmierć w 1938 roku. Gatunek jest również wymieniony jako wymarły w 2006 na Czerwonej Liście Gatunków Zagrożonych . Jednak niektórzy naukowcy uważają ten gatunek a nadal istniejący ( MacPhee, R.D.E. and Flemming, C. 1999. "Requiem Æternam. The last five hundred years of mammalian species extinctions". In: R.D.E. MacPhee (ed.) Extinctions in Near Time, pp.333-371. Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York. ). Tylko jeden spreparowany okaz jest znany na świecie, obecnie można go oglądać w Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu, pochodzi z żyjącego w tamtejszym zoo jelenia w 1868r. W 1991 r., odkryto poroże w sklepie z medycyną chińską w Laosie, które Laurent Chazée, agronom z ONZ , później określił jako pochodzące z jelenia Schomburgka.


Osobnik z berlińskiego zoo w 1911r. zdj. Wikipedia