Archeologiczne dowody wskazują, że ludzie jadali dziczyznę o wiele wcześniej niż wołowinę lub jagnięcinę. Dziczyzna była podstawą mięsnej diety
w Europie, od co najmniej 5000 lat, a w niektórych obszarach nawet do 50000 roku.
Fletcher sugeruje, że dziczyzna stosowana w diecie pochodziła z zarządzanych populacji jeleniowatych nie tylko z polowań na zwierzynę dziką.

W swoim artykule (
FLETCHER, T.J. (1998) The First New Domesticant For 5,000 Years), Fletcher omawia atrybuty zdrowotne dziczyzny i przyrównuje je
do fizjologii człowieka, która wskazuje, że człowiek jest lepiej przystosowany do trawienia chudego mięsa z dziczyzny, a nie mięsa innych gatunków o wyższej zawartości tłuszczu.
Zapotrzebowanie na tłuszcz, łatwość oswojenia, potrzeba wykorzystywania zwierząt pociągowych i włókna zwierzęcego doprowadziło do szybkiego udomowienia owiec i bydła w pierwszej kolejności. Z biegiem czasu potrzeby ludzi się zmieniły. W obecnych czasach nie potrzebujemy diety o wysokiej zawartości tłuszczu, świec lub zwierząt pociągowych, jest coraz większe zapotrzebowanie na chude mięso. Można łatwo wykazać, że wysoka jakość i niska zawartość tłuszczu z jeleniowatych dostępnych obecnie jest lepiej dostosowana  do naszych potrzeb fizjologicznych i nowoczesnego stylu życia w oparciu o:
rosnące zapotrzebowanie na chude mięso
brak ingerencji człowieka w genetyczną selekcję jeleni, które zachowały swoje chude mięso
fizjologia ludzkiego trawienia, która predysponuje go do trawienia chudego mięsaSzczegółowe informacje o gatunkach

Jeleń szlachetny
Głównych produktem hodowli jeleni jest dziczyzna. Hodowla i selekcja jeleni opiera się na zwierzętach, które maksymalizują produkcję wysokiej
jakości mięsa w możliwie najkrótszym czasie.
Wydajność rzeźna (masa tuczy ciepłej/ żywa waga x100) dla jeleni szlachetnych wynosi 52-56% dla zwierząt w wieku 12-24 miesięcy. Masa tuszy wynosi 48-65kg. Starsze zwierzęta i mieszańce mogą być większe. Ubój powinien być przeprowadzany w wieku 15-18 miesięcy.


Daniel
Głównym produktem handlowym danieli jest dziczyzna.
U danieli wydajność rzeźna (100 x masa tuszy ciepłej / żywa waga) wynosi od 52 do 58% u samców w wieku 12 do 24 miesięcy przy wadze tuszy 22 do
32 kg. Starsze, cięższe byki mogą produkować tuszę o wadze do 42 kg.
Doskonale karmione i zarządzana zwierzęta powinny być poddawane ubojowi w wieku 15 do 18 miesięcy, aby zmaksymalizować jakość dziczyzny i zminimalizować koszty wypasu. Większość dostępnych informacji na temat kastracji sugeruje, że wykastrowane zwierzęta mają niższą masę niż niekastrowane zwierzęta w podobnym wieku, tak że kastracja nie jest na ogół zalecana jako sposób na poprawę dynamiki wzrostu. Jednak wykastrowane
zwierzęta mogą być ubijane w czasie bekowiska.Taka praktyka daje możliwość zaopatrzenia rynku w wysokiej jakości produkty przez cały rok.